Međunarodni dan bez plastičnih vrećica!

Na današnji dan, 03. srpnja, obilježava se Međunarodni dan bez plastičnih vrećica!

Plastične vrećice se jeftino proizvode, no prisutstvo plastike u okolišu se skupo naplaćuje jer štetni spojevi koje plastika sadrži i koje njenim usitnjavanjem ili paljenjem dospijevaju u životinjske, a putem hranidbenog lanca i ljudske organizme, narušavaju zdravlje i imaju izuzetno štetan, vrlo često i poguban utjecaj na živote diljem svijeta.

Neki od spojeva koje plastika sadrži su stiren, dioksini i furani koji su kancerogeni, mutageni, imunotoksični i hepatotoksični, oštećuju živačni sustav, uzrokuju poremećaj u hormonalnoj aktivnosti organizma i uzrokuju karcinome, a nakupljaju se u vodi, tlu te živim organizmima.

Čak 80 % otpada u svjetskim morima odnosi na plastiku, a predviđa se da će do 2050. godine u svjetskim morima biti više plastike nego ribe.

Predlažemo stoga da plastične vrećice već danas zamijenite platnenima te na taj način pripomognete smanjenu plastičnog otpada čije je nakupljanje u okolišu jedan od gorućih problema današnjice.


Ispis   E-mail